Povodeň 1997 v Chocni
letecký pohled
>>>

      Povodeň 1997 v Chocni
      letecký pohled
>>>

Tyto obrázky byly získány od firmy Agroprojekce Litomyšl. Děkujeme