Město Choceň

Celkový pohled na Choceň

9 732 obyvatel, Tichá Orlice
Choceň leží na 49°59´56"severní šířky
a 16°13´42" východní délky v nadmořské výšce 289,5 m.n.

Choceň, to je malebné místo české země. Kouzelná příroda spolu s řekou a skalisky osloví každého příchozího a majestát věkovitých stromů dává tušit, že krajina lákala k osídlení od nepaměti. Romantickým údolím Tiché Orlice, které se zvolna táhne desítky kilometrů, končí v Chocni řetěz příkrých pahorků Českomoravské vysočiny a podhůří Orlických hor. Směrem k Pardubicím a Praze začíná rovinatý kraj. Je to řeka, která, razíc si cestu mezi lučinami a lesnatými stráněmi, modelovala tuto krajinu. Voda jejím řečištěm plyne klidně a moudře, aby čas od času ukázala svou sílu na jezerech a v proudech pod nimi. Vzápětí však znovu důstojně protéká napájena z obou břehů potoky a potůčky a vábící člověka melancholií zákoutí s tmavými tůněmi v bezpočtu svých slepých ramen schovaných pod důmyslnou klenbou stromoví. Větve sklánějící se až k vodní hladině hostí po celý rok mnoho ptactva a korunu té kráse dává květena na lukách, na stráních kopců v okolí i na skalách nad řekou. Je snadno pochopitelný zájem předků o toto přitažlivé místo na křižovatce obchodních cest, je srozumitelný zájem vážených a vzdělaných osobností našeho společenského života. Řadou pěšin a stezek je protkáno údolí nesoucí jméno učitele národů J.A.Komenského, který nedaleko pod Klopoty dopsal svůj Labyrint světa. Pojďme spolu po březích řeky do města a přemýšlejme o slovech prostých a moudrých.

"Dát starým věcem novost, novým vážnost, zašlým lesk, temným jas, zoškliveným půvab, pochybným víru, všemu pak přirozenost a přirozenosti všechny náležitosti."

(J.A.Komenský - Pannuthesie)

 

>>> Další informace >>>

Praktické informace, jiný jazyk, ...